Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποι που διοικούν την Εταιρεία είναι μέλη δύο οικογενειών. που έχουν διαχρονικά τιμήσει την ιστορία, τις αξίες και την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της, και που συμβάλλουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στην αειφόρο ανάπτυξη και εξέλιξή της.