Με το βλέμμα στο αύριο

Εδώ και ογδόντα χρόνια, βρισκόμαστε στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς του κλάδου, προκειμένου να φέρουμε θρυλικές εταιρείες και υπηρεσίες στην ελληνική αγορά. Σήμερα, η Εταιρεία «Κανελλόπουλος Αδαμαντιάδης Holdings» κεφαλαιοποιεί την κληρονομιά αυτή συμμετέχοντας σε εταιρείες του ασφαλιστικού και άλλων κλάδων της οικονομίας, προκειμένου να αξιοποιήσει στο έπακρο τη δυναμική των ιδεών τους και να επενδύσει σε νέα αξιόμαχα επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Με τί ασχολούμαστε

  • Διευκολύνουμε στη σύναψη εταιρικών σχέσεων

  • Επενδύουμε σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχήματα

  • Παρέχουμε γνώση και πείρα στον ασφαλιστικό χώρο

  • Διαθέτουμε διασυνδέσεις με άλλες αγορές

  • Δημιουργούμε επιχειρηματικές ευκαιρίες

Πώς εργαζόμαστε

  • Εστιάζουμε στη συστηματική και σταθερή ανάπτυξη

  • Προάγουμε την αριστεία

  • Ενεργούμε με ακεραιότητα και σεβασμό

  • Συνδυάζουμε την παράδοση με την πρόοδο

  • Καλλιεργούμε παιδεία διαφάνειας