Σχετικά με εμάς

Η «Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης» είναι μια εταιρεία συμμετοχών με παρουσία 80 ετών στην ελληνική αγορά. Τα τελευταία 15 χρόνια, τα επιχειρηματικά μας ενδιαφέροντα έχουν επεκταθεί από τον ασφαλιστικό τομέα και σε άλλους κλάδους, κυρίως μέσω της συμμετοχής μας σε νέα επιχειρηματικά σχέδια, καθώς και μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε ήδη υπάρχοντα και υποσχόμενα επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Ποιοι είμαστε

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1935 και έχει διαγράψει μεγάλη και σημαντική πορεία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Δημιουργήσαμε εξαρχής εταιρικές και συνεργατικές σχέσεις με μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς και μεσιτικά γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2004 και έπειτα, παράλληλα με τη βασική μας επιχειρηματική δραστηριότητα στον ασφαλιστικό κλάδο, ασχοληθήκαμε και με νέους επιχειρηματικούς τομείς μέσω στρατηγικών συνεργασιών και επενδύσεων. Σήμερα, συμμετέχουμε σε διάφορες επιχειρήσεις με ποικίλα επιχειρηματικά αντικείμενα, από ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέχρι τις κατασκευές, τα ακίνητα και τα βιομηχανικά υλικά.

Η αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να αναπτύξουμε ένα βιώσιμο χαρτοφυλάκιο τόσο στον ασφαλιστικό τομέα όσο και σε άλλους κλάδους, με σκοπό την παροχή σημαντικής προστιθέμενης αξίας σε πελάτες, μετόχους, συνεργάτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, βασιζόμενοι τόσο στη μακρόχρονη εμπειρία μας όσο και στη δέσμευσή μας για ακεραιότητα και αξιοπιστία στις συναλλαγές μας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Η φιλοσοφία μας

Εδώ και τρεις γενιές, ο μετοχικός και διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας παραμένει στις οικογένειες Κανελλοπούλου και Αδαμαντιάδη που ίδρυσαν την Εταιρεία. Η φιλοσοφία της Εταιρείας στηρίζεται στις ίδιες ισχυρές, κοινές οικογενειακές αξίες από την ίδρυσή της το 1935:

  • Στοχεύουμε στη προσεκτική αλλά σταθερή ανάπτυξη
  • Συνδυάζουμε την παράδοση με την πρόοδο
  • Αποδίδουμε σημασία σε ποιοτικές παραμέτρους που εξασφαλίζουν τη μακροβιότητα και την αξιοπιστία της Εταιρείας
  • Υιοθετούμε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση
  • Ενεργούμε πάντα με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και ακεραιότητα