Σχετικά με εμάς

Η «Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης» είναι μια εταιρεία συμμετοχών με παρουσία 80 ετών στην ελληνική αγορά. Τα τελευταία 15 χρόνια, τα επιχειρηματικά μας ενδιαφέροντα έχουν επεκταθεί από τον ασφαλιστικό τομέα και σε άλλους κλάδους, κυρίως μέσω της συμμετοχής μας σε νέα επιχειρηματικά σχέδια, καθώς και μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε ήδη υπάρχοντα και υποσχόμενα επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις