Συμμετοχές

Το διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων μας αντανακλά τα ποικίλα επενδυτικά μας ενδιαφέροντα, που προκύπτουν τόσο από ευκαιρίες στην αγορά όσο και από το εκτεταμένο φάσμα των επιχειρηματικών επαφών μας.

Ασφαλιστικός τομέας

CORIM Ltd

Εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με έδρα την Αγγλία. Εξειδικεύεται στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών ασφάλισης υγείας σε υψηλού εισοδήματος πελάτες της ελληνικής αγοράς.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1982 ως θυγατρική της «Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης», η οποία και παραμένει ο μοναδικός μέτοχός της.

Σήμερα, η CORIM εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους της μέσω ενός εκτεταμένου και διευρυνόμενου δικτύου μεσιτών ασφαλίσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς εργασιών των Ομίλων Bupa Global και Cigna Global στην ελληνική αγορά.

www.corim-insurance.co.uk

K+A Ασφαλιστικοί Πράκτορες & Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Θυγατρική της Κανελλόπουλος Αδαμαντιάδης Holdings. Ιδρύθηκε το 2012 μέσω της εξαγοράς του χαρτοφυλακίου ασφαλειών ζωής και υγείας της AIG ΕΛΛΑΣ, σε συνεργασία με τη MetLife ALICO.  Η K+A Πρακτορειακή δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, προσφέροντας αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας προγράμματα ασφάλισης ζωής και υγείας τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες. Συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο πρακτόρων και μεσιτών ασφάλισης, προσφέροντας σταθερά υποστήριξη, λύσεις και κατάρτιση. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της K+A Πρακτορειακής έχει αναλάβει η GlobalΝet.

GlobalNet

Η GlobalNet, ιδρύθηκε το 2013 από την «Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης» και την KTEO Hellas (υπηρεσίες MoT), με σκοπό την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες της KTEO Hellas, καθώς και την ανάπτυξη του δικού της δικτύου πωλήσεων μέσω μιας ενσωματωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας.

Σήμερα, η GlobalNet είναι μια εδραιωμένη εταιρεία μεσιτείας/πρακτόρευσης και λειτουργεί με βάση τρεις άξονες: ασφάλιση οχημάτων μέσω της KTEO Hellas, ασφαλίσεις ζωής & υγείας και εταιρικές ασφαλίσεις.

www.globalnet.gr

ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ

Η ΑΙΓΙΣ Εταιρεία Ελέγχων & Επιβλέψεων ΕΠΕ, ιδρύθηκε το 1977 και ανήκει εξ ολοκλήρου στη μητρική εταιρεία της, Κανελλόπουλος  Αδαμαντιάδης Holdings. Παρέχει υπηρεσίες πραγματογνώμονα σε ασφαλιστικές, ναυτιλιακές και εξαγωγικές εταιρείες, οι οποίες περιλαμβάνουν ελέγχους και επιθεωρήσεις σε κτίρια και εμπορεύματα, αξιολόγηση ζημιών και ποσοτικούς ελέγχους σε χύδην φορτία.

Η μακρόχρονη εμπειρία, η τεχνογνωσία, ο επαγγελματισμός και η ταχύτητα εξυπηρέτησης που τη διακρίνουν, εγγυώνται εξαιρετικά αποτελέσματα στα έργα που αναλαμβάνει.

Κτηματομεσιτικός τομέας

Κατασκευαστικά έργα / SUSTAIN

Η Κανελλόπουλος Αδαμαντιάδης Holdings είναι βασικός επενδυτής σε κατασκευαστικά έργα, τα οποία σχεδιάζονται και παραδίδονται από την εταιρεία SUSTAIN.  Η SUSTAIN, η οποία διακρίνεται για τον επαγγελματισμό της, εξειδικεύεται στην κατασκευή κτιρίων εμπορικής χρήσης για μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές, με γνώμονα την αειφορία και με οικολογικά διαπιστευτήρια, μέσω των πιστοποιήσεων κατά LEED και WELL.

Η συνεργασία της Κανελλόπουλος Αδαμαντιάδης Holdings με τη SUSTAIN, ξεκίνησε το 2006 και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το τρίτο κατά σειρά κατασκευαστικό έργο τους.

www.sustain.gr

BLUEHOUSE Capital Partners

Η BLUEHOUSE Capital Partners ιδρύθηκε το 2004 και είναι μια εταιρεία ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου με επενδύσεις σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στην Ελλάδα. Η BLUEHOUSE διαχειρίζεται πόρους τριών κεφαλαίων, τους οποίους επενδύει για λογαριασμό θεσμικών επενδυτών, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία, κληροδοτήματα, αμοιβαία κεφάλαια πολλαπλών διαχειριστών (multi-manager funds) και εταιρείες.

Η Κανελλόπουλος Αδαμαντιάδης Holdings συμμετέχει στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο της BLUEHOUSE.

www.bluehousecapital.com

Χρηματοοικονομικός τομέας

METLIFE Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Η Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ., ιδρύθηκε το 1992 σε συνεργασία με τον Όμιλο Λάτση και την American Life Insurance Company (ALICO) με την τότε επωνυμία ALICO EUROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ.  Έκτοτε, κατατάσσεται σταθερά στις 10 κορυφαίες μη τραπεζικές επιχειρήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων της χώρας. Ο κύριος μέτοχος της METLIFE Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι ο διεθνής ασφαλιστικός Όμιλος ΜETLIFE, ο οποίος και έχει την διαχείριση της Εταιρείας.

www.metlifemfc.gr

GLOBAL CAPITAL INVESTORS

Τα Global Capital Investors και Global Capital Investors II είναι δύο κεφάλαια που δημιουργήθηκαν από την επενδυτική εταιρεία Global Finance το 1997 και το 2000 αντίστοιχα. Και τα δύο επενδύουν σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το πρώτο με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και το δεύτερο στα μέσα ενημέρωσης και την τεχνολογία.

Η Κανελλόπουλος Αδαμαντιάδης Holdings επενδύει και στα δύο κεφάλαια.

www.globalfinance.gr

Τομέας καινοτομίας

MULTITANK

Η MULTITANK Ltd., με έδρα την Αγγλία, είναι μια εταιρεία παροχής καινοτόμων λύσεων στον χώρο της συσκευασίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

H MULTITANK, προσφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, μειώνοντας το κόστος συσκευασίας, βελτιστοποιώντας τους όγκους μεταφοράς και αποθήκευσης και, παράλληλα, ελαχιστοποιώντας το οικολογικό αποτύπωμα σε σχέση με τις μέχρι τώρα εναλλακτικές συσκευασίες. Στην MULTITANK απονεμήθηκε το 2017, το Βραβείο Ηγέτη Αειφορίας Edie (Edie Sustainable Leader Award).

Σήμερα, η MULTITANK παρέχει λύσεις συσκευασίας σε περισσότερες από 20 χώρες και σε μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων, φαρμάκων, ποτών κλπ.

Η Κανελλόπουλος Αδαμαντιάδης Holdings, παρείχε το αρχικό κεφάλαιο και παραμένει ένας από τους βασικούς επενδυτές σε αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα.

www.multitank.co.uk