Ιστορία

Εδώ και ογδόντα, και πλέον, χρόνια, βρισκόμαστε στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς σε συνεργασία με διεθνείς ασφαλιστικούς και μεσιτικούς οργανισμούς, προκειμένου να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά και οικονομία εμβληματικές υπηρεσίες.
Σήμερα, η «Κανελλόπουλος Αδαμαντιάδης Holdings» συνεχίζει την κληρονομιά αυτή διευρύνοντάς την, ώστε να αξιοποιήσει στο έπακρο τη δυναμική των ιδεών της και των επενδυτικών δυνατοτήτων της.